Muere Kazuki Takahashi, creador de Yu-Gi-Oh!

El legendario Kazuki Takahashi, creador de Yu-Gi-Oh! se nos adelantó