Anuncian nuevo juego de Umineko no Naku para PS4 y Nintendo Switch

Anuncian nuevo juego de Umineko no Naku para PS4 y Nintendo Switch

El juego llevará el nombre de Umineko no Naku Koro ni Saku: Nekobako to Musō no Kōkyōkyoku

Read more